Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.10.2012 r. na wniosek Prezesa Zarządu Pani Krystyny Mathoes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w miejscowości Gryźliny

Jednocześnie zawiadamiam zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie) w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3.

 

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2012 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2407
07 listopada 2012 09:25 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany