Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości informacji

o postępowaniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

      Zgodnie z art. 29, art. 33-36 i 38 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości, iż do Urzędu Gminy Stawiguda wpłynął i zostaje wyłożony do wglądu „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy pensjonatowej w Pluskach wraz z niezbędną infrastrukturą tj. dojazdami, sieciami uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu na działkach 273/4 (część południowa) i 287 oraz 281 (droga gminna), obręb Pluski, gmina Stawiguda na obszary Natura 2000 „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (PLB280007) oraz „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” (PLH 2800052)”.

       Autor Raportu mgr inż. Marian Szymkiewicz.

       Wójt Gminy informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w pokoju nr 3, w godzinach 8 – 15.

      Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, można składać w formie pisemnej, elektronicznej nieruchomosci@stawiguda.pl i ustnej w Urzędzie Gminy Stawiguda w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. od dnia 24.05.2012 r. do dnia 14.06.2012 r.

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2012 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2317
24 maja 2012 10:09 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany