Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze. zm.)

 

Wójt Gminy Stawiguda

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia dnia 09.05.2012 r., znak: GN.6220.13.2012.ACZ o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 domów jednorodzinnych wraz z dojazdami i zagospodarowaniem terenu na działce nr 273/4, położonej w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda;

 

 

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2012 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2170
09 maja 2012 14:45 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany