Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji dnia 24.11.2011 r., znak: GN.6220.16.2011.ACZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Rumiankowej, Różanej, Liliowej, Fiołkowej, Jaśminowej i kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda – sektor A.

Strony postępowania i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2011 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2202
07 grudnia 2011 08:54 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany