Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 20.10.2011 r., znak: GN.6220.16.2011. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Rumiankowej, Różanej, Liliowej, Fiołkowej, Jaśminowej i kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda – sektor A.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze. zm./

 

Wójt Gminy Stawiguda

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia z dnia 20.10.2011 r., znak: GN.6220.16.2011. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Rumiankowej, Różanej, Liliowej, Fiołkowej, Jaśminowej i kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda – sektor A.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie) w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach urzędowania w pokoju nr 3.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.10.2011
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2011 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1231
22 listopada 2011 09:52 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
22 listopada 2011 09:49 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany