Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wybierz rok

Obwieszczenie o dopuszczeniu jako strony postępowania Stowarzyszenia

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Stawiguda, dnia 10 kwietnia 2014 r. GN.6220.2.2014.KPJ OBWIESZCZENIE

Obweiszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiguda, dnia 26 marca 2014 r. GN.6220.8.2013.ACZ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Stawiguda

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Stawiguda, dnia 20 luty 2014 r. GN.6220.26.2013.KPJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Stawiguda, dnia 13 stycznia 2014 r. GN.6220.4.48.2012.ACZ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiguda, dnia 10 stycznia 2014 r. GN.6220.23.2013.ACZ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Stawiguda, dnia 07 stycznia 2014 r. GN.6220.8.2013.ACZ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stawiguda, dnia 02 stycznia 2014 r. GN.6220.23.2013.ACZ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)w związku z art....

Zatrzymaj banner przewijany