Referat Gospodarki Komunalnej

Zakres działania:

1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ( w tym przepompownie ścieków, kolektory sanitarne );
2. Analizowanie kosztów działalności gospodarki wodno – ściekowej;
3. Ochrona ujęć wody przed skażeniem;
4. Koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej;
5. Wydawanie warunków i zatwierdzanie projektów oraz wydawanie protokołów odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych
6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz stacji ujęć wody;
7. Opracowywanie projektów uchwał, materiałów, analiz, informacji, sprawozdań pod obrady Rady Gminy, Komisji oraz potrzeb Wójta;
8. Realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg, mostów i placów, zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach;
9. Organizowanie prac związanych z zimowy utrzymaniem dróg;
10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym;
11. Uzgadnianie lokalizacji zjazdów na działki z dróg gminnych;
12. Opracowywanie projektów ruchu drogowego, udział w komisjach bezpieczeństwa;
13. Prowadzenie ewidencji i okresowe przeglądy dróg;
14. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków oraz licencji na przewóz osób;
15. Ubezpieczenia pojazdów i dróg będących w zasobach gminnych;
16. Bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie Gminy;
17. Rozliczanie kart drogowych i pracy sprzętu silnikowego będących na stanie Gminy;
18. Bieżące prowadzenie spraw i współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną;
19. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej wynikających z przepisów szczególnych;
20. Bieżące utrzymanie budynków będących własnością Urzędu Gminy (remonty, awarie, adaptacje);
21. Nadzór nad przeglądem ww. budynków, place zabaw, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;
22. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości gminy, poprzez utrzymanie zieleni, koszenie trwa i chwastów, organizowanie robót publicznych i sprawowanie nadzoru nad tymi robotami;
23. Współpraca ze Związkiem Spółek Wodnych w zakresie konserwacji urządzeń odprowadzających wodę z oczyszczalni ścieków i pasów drogowych do rowów melioracyjnych;
24. Prowadzenie spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi Urzędu Gminy;
25. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

Stanowiska

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor

Inspektor

Rzemieślnik specjalista

Konserwator

Kierownik Oczyszczalni

Kontakt

tel.: 89 512 69 41
e-mail: gosp-kom@stawiguda.pl

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8846
17 lipca 2020 12:40 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
16 lipca 2019 08:12 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Podinspektor.
07 czerwca 2019 08:56 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany