Referat Finanasowo - Budżetowy

Zakres działania referatu:

1) opracowanie projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu,
2) bieżące realizowanie budżetu,
3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych między działami oraz w sprawach rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
4) dokonanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny wykonywania dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
5) weryfikacja umów i faktur pod względem rachunkowo – finansowym,
6) wykonywanie czynności związanych z finansowaniem wydatków jednostek organizacyjnych,
7) rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu,
8) skreślony,
9) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych,
10) prowadzenie obsługi kasowej,
11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia,
12) prowadzenie księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego oraz jego ewidencji,
13) nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
14) podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
15) prowadzenie spraw funduszy celowych.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Zastępca skarbnika

Główna Księgowa

Inspektor

Podinspektor

Podinspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4917
02 sierpnia 2019 09:43 Witold Obarski - Aktualizacja danych stanowiska: Referent.
02 sierpnia 2019 09:43 Witold Obarski - Aktualizacja danych stanowiska: Główna Księgowa.
02 sierpnia 2019 09:43 Witold Obarski - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany