Referat Finanasowo - Budżetowy

Zakres działania referatu:

1) opracowanie projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu,
2) bieżące realizowanie budżetu,
3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych między działami oraz w sprawach rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
4) dokonanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny wykonywania dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
5) weryfikacja umów i faktur pod względem rachunkowo – finansowym,
6) wykonywanie czynności związanych z finansowaniem wydatków jednostek organizacyjnych,
7) rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu,
8) skreślony,
9) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych,
10) prowadzenie obsługi kasowej,
11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia,
12) prowadzenie księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego oraz jego ewidencji,
13) nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
14) podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
15) prowadzenie spraw funduszy celowych.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Z-ca skarbnika

Główna Księgowa

Inspektor

Podinspektor

Podinspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5632
17 września 2019 09:16 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Główna Księgowa.
17 września 2019 09:16 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Z-ca skarbnika.
12 września 2019 09:22 (Witold Obarski) - Usunięcie stanowiska: Zastępca skarbnika.
Zatrzymaj banner przewijany