Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stawiguda

Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Michał Kontraktowicz

Wójt Gminy Stawiguda

Renata Wieczorek

Skarbnik Gminy

1. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi, obsługą finansowo - księgową Gminy i Urzędu.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) opracowywanie projektu budżetu Gminy zgodnie z zasadami prawa budżetowego,
3) badanie celowości i zasadności wydatków budżetowych,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami,
5) nadzór nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
6) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
7) nadzór nad opracowaniem sprawozdań z wykonania budżetu,
8) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, tj. instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczeń inwentaryzacji,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami szczególnymi,
10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu gminy.
3. Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika referatu Budżetowo – Finansowego

Lucyna Stemplińska

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Anna Czaczkowska

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Jerzy Raczyk

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji

Tomasz Drewnik

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Małgorzata Kołakowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 22069
07 lutego 2019 07:24 Witold Obarski - Dodanie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
07 lutego 2019 07:24 Witold Obarski - Usunięcie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
07 lutego 2019 07:23 Witold Obarski - Zmiana danych stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Realizacja: IDcom.pl