Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem po jego rozwiązaniu – załącznik nr 1

Załączniki do wniosku:

1) dowód osobisty (do wglądu),

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (Pietro) stanowisko ds. małżeństw, (przed kierownikiem lub zastępcą USC)

Informacja: tel. 89 5126165, 89 5126475 w 1108

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

  1. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem następuje w dniu zgłoszenia, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
  2. Dokonanie zmiany w księdze małżeństw w terminie 7 dni.
  3. Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
  4. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1.Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1741).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 583).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 poz. 1628 wraz z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Inne informacje

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem można złożyć także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska pod którym osoba ta przystąpiła do zawarcia związku małżeńskiego. Nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2013 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1500
13 stycznia 2016 13:22 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 12:28 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 11:16 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany