Sporządzenie aktu zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu osoby zmarłej.

Dokumenty:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej.

Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jest bezpłatniy

Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł

Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

1. Zgłoszenia zgonu, który nastąpił w Gminie Stawiguda należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.

2. Zgłoszenia zgonu dokonuje się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu osoby zmarłej.

3. Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu.

4. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 – tekst jednolity).

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1628 wraz   z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Inne informacje

 Do zgłoszenia zgonu celem sporządzenia aktu zgonu zobowiązany jest:

  • podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. Us z 2011 r. nr 118 poz. 687 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2013 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1981
18 czerwca 2019 14:19 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
01 kwietnia 2019 23:29 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 13:38 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany