Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
  2. Wniosek o uzupełnienie treści aktu (zał nr 1).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (Pietro) stanowisko ds. małżeństw, (przed kierownikiem lub zastępcą USC)

Informacja: tel. 89 5126165, 89 5126475 w 1108

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za uzupełnienie aktu – 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

  1. Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.
  2. Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.
  3. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 wraz   z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Inne informacje

Uzupełnienia aktu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej interes prawny lub prokuratora

Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, dokonuje go kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2013 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1427
15 stycznia 2016 13:14 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 14:01 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 12:02 Paweł Chmielewski - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany