Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa – załącznik nr 1

Załączniki do wniosku:

Matka jest panną, rozwiedzioną, w separacji, wdową:

1) dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie nie podlega opłacie

Opłacie podlega wydanie odpisu aktu po uznaniu:

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu zgłoszenia.
2. Dokonanie zmiany w akcie w terminie 7 dni.
3. Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.

4. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1628).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 wraz   z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Inne informacje

Uznania ojcostwa można dokonać także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego lub przed sądem (wydział rodzinny sądu rejonowego).

Obywatele polscy przebywający za granicą mogą dokonać uznania dziecka przed polskim konsulem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2013 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2006
18 czerwca 2019 14:21 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 13:55 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 12:01 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany