Sporządzenie aktu urodzenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka :

 

 I.     Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego

a)     dowody osobiste rodziców (do wglądu),

 

II.  Dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego

1.      Matka dziecka jest panną

a)    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),

2.      Matka dziecka jest rozwiedziona

a)    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),

3.      Matka dziecka jest wdową

a)    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),

4.      Wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej.

Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jest bezpłatny

Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł

Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

  1. W okresie 21 dni od daty urodzenia dziecka należy sporządzić akt urodzenia dla dziecka żywego, 3 dni dla dziecka martwo urodzonego.
  2.  Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu. Po sporządzeniu aktu wydawane są odpisy skrócone z tego aktu.
  3. Zgłoszenie sporządzenia aktu urodzenia dla noworodka następuje osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
  4. Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy:
    Gmina Stawiguda 12 8823 0007 2001 0100 1973 004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1741).

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 poz 1628 wraz z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia zobowiązani są  w kolejności :

1) ojciec dziecka (dziecko z małżeństwa),

2) matka dziecka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia,

3) lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie, lub pełnomocnik

Kierownik odmówi wpisania do aktu urodzenia więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2013 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2070
13 stycznia 2016 13:31 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
15 lipca 2013 14:37 (Radosław Ratajczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
15 lipca 2013 14:36 (Radosław Ratajczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany