Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowody osobiste małżonków (do wglądu).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (Pietro) stanowisko ds. małżeństw, (przed kierownikiem lub zastępcą USC)

Informacja: tel. 89 5126165, 89 5126475 w 1108

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie podlega opłacie skarbowej - 11 zł.

Opłacie podlega wydanie odpisu po dokonaniu zmian:

  • odpis skrócony aktu - 22 zł.
  • odpis zupełny akt - 33 zł.

Termin i sposób załatwienia

  1. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w dniu zgłoszenia.
  2. Dokonanie zmiany w księdze w terminie 7 dni.
  3. Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności małżonków
    1. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2015 r. poz 583).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z2014 poz. 1628 wraz z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Inne informacje

Nadanie dziecku nazwiska męża matki można dokonać także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2013 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1644
13 stycznia 2016 12:26 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
23 sierpnia 2013 11:31 Radosław Ratajczyk - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2013 14:53 Radosław Ratajczyk - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany