Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego – załącznik nr 1.
  2. Dowód osobisty (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega wydanie:

- odpis skrócony 22 zł za 1 odpis

- odpis zupełny 33 zł za 1 odpis

- odpis skrócony na druku wielojęzycznym 22 zł za 1 odpis (przeznaczony do obrotu międzynarodowego),

- zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi – 24 zł

- pełnomocnictwo – 17 zł

Termin i sposób załatwienia

  1. Wniosek może być wniesiony osobiście lub w drodze korespondencyjnej,
  2. Przy osobistym składaniu wniosku odpis wydawany jest w ciągu 7 dni roboczych
  3. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

z dopiskiem że „opłata dotyczy wydania odpisu aktu stanu cywilnego”

   4. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zostanie wydany osobie, której dotyczy, jej małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu rodzonemu, dziadkom i wnukom oraz innej osobie fizycznej lub prawnej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania tego dokumentu.

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 wraz   z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia wydania innym osobom, które nie wykażą interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu.

Inne informacje

Odpis z aktu stanu cywilnego może odebrać inna osoba jeżeli posiada pełnomocnictwo urzędowo potwierdzone. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2132
18 czerwca 2019 14:25 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
14 stycznia 2016 12:33 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 14:29 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany