Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej,
  2. Zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  3. Wniosek o wpisanie aktu (zał. nr 1,2,3)

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) stanowisko ds. małżeństw, (kierownik lub zastępca USC)

Informacja: tel. 89 5126165,

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za wpisanie aktu – 50 zł.

Termin i sposób załatwienia

  1. Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.
  2. Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.
  3. Opłata skarbowa wnoszona jest rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 wraz   z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia wpisania aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Inne informacje

Z wnioskiem o wpisanie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, inna osoba , która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku aktu zgonu. Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o wpisanie aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1583
13 stycznia 2016 14:04 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 11:54 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych załącznika.
13 stycznia 2016 11:53 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany