Opłata targowa

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019r. poz. 1170)
  2. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015r. Nr X/98/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności. 
  3. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 grudnia 2015r. Nr XII/124/2015 zmieniająca uchwałę nr X/98/2015 z dnia 15 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

Inne informacje

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach .

2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

3. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej zostały określone w n/w uchwałach

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2628
30 lipca 2019 08:14 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
16 maja 2018 12:04 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2016 11:06 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany