Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stawiguda

Zatrzymaj banner przewijany

Mapa strony

Urząd Gminy w Stawigudzie
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Wykaz spraw
Sprawy alfabetycznie
Sprawy wg. kategorii
Sprawy wg. wydziałów
Szukaj sprawy
Struktura urzędu
Referaty
Samodzielne stanowiska
Organy
Rada Gminy
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Oświata
Pomoc społeczna
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Zarządzenia organów wykonawczych
Budżet
Opinie RIO
Sprawozdania z budżetu gminy
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda
Transmisja sesji Rady Gminy
Informacje o sesji i pracy Rady Gminy
Protokoły z sesji
Listy głosowań imiennych
Interpelacje i zapytania Radnych
Praca
Konkursy na stanowisko
Środowisko
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Publiczny wykaz danych
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Łowiectwo
Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
Ochrona Roślin
Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
Adopcja zwierząt
Nieruchomości
Sprzedaż/przetargi
Audyt
Dokumentacja
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
Konkursy na stanowisko
Gospodarka odpadami
Aktualne wzory sprawozdań sporządzanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty odbierające nieczystości ciekłe.
Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022
Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Azbest
Rejestr Działalności regulowanej
Segregacja
Najczęście zadawane pytania
Recykling
Kompostowanie
System Informacji Planistycznej
Organizacje pozarządowe
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Gminy Stawiguda z O. P.
Druk oświadczenia majątkowego do pobrania
Rejestr Instytucji Kultury
Konsultacje społeczne
Petycje
Gospodarka komunalna
Koncepcja rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Stawiguda
Informacje ogólne
Rejestr żłobków
Wykaz żłobków
Wybory
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Zarządzenia / ogłoszenia
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
Obwodowe komisje wyborcze
Mężowie zaufania
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zarządzenia/obwieszczenia
Informacje dotyczące głosowania
Wybory samorządowe 2014 (kadencja 2014-2018)
Zarządzenia
Obwieszczenia
Informacje
Uchwały
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory Prezydenckie 2015 II tura
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum
Wybory samorządowe 2018
RODO
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl