Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

Telefon

tel. (89) 512 69 01

Fax

fax (89) 512 69 10

Stanowiska

Zastępca Kkerownika

Kontakt

Główny księgowy

(89) 5126648

Kontakt

Specjalista pracy socjalnej

Starszy pracownik socjalny

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:
/4g447ytes7/skrytka
lub
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=4g447ytes7

Dodanie prostszego adresu ułatwi adresowanie korespondencji do MPiPS za pośrednictwem ePUAP.

Korzystanie z systemu możliwe jest po założeniu konta w systemie ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, wystawionego przez organ wskazany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Instrukcja

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie http://epuap.gov.pl

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

· dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

- .rtf (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

- .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,

- .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

- .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

· pliki graficzne:

- .jpg (.jpeg),

- .gif,

- .tif (.tiff),

· pliki skompresowane:

- .zip format kompresji plików ZIP,

- .rar format kompresji plików RAR.

Informacja w sprawie wprowadzenia dnia 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.

Dzień 2 listopada 2017 roku ustala się dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie w zamian za Święto Niepodległości 11 listopada przypadające w sobotę. s

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2010 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 12271
19 listopada 2018 22:24 Paweł Chmielewski - Dodanie stanowiska: Kierownik.
19 listopada 2018 22:23 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Kkerownika.
31 października 2017 13:10 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany