Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda

Adres

ul. Warszawska 4a

11-034 Stawiguda

Telefon

(89) 512 62 18

Stanowiska

Kierownik

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane
w Bibliotece Publicznej Gminy Stawiguda
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, Kierownik Biblioteki Publicznej w Stawigudzie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda ul. Warszawska 4 A, tel. 89 512 62 18, email: bpgstaw@wbp.olsztyn.pl, reprezentowana przez Kierownika Biblioteki.
Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem mail: iod@stawiguda.pl
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem
z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz celach statystycznych na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r. z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r. z późń. zm.
Administrator przetwarza dane Użytkownika przez okres ważności konta czytelniczego tj. 5 lat od ostatniej aktywności konta o ile wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane (liczone od nowego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta).
W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem pozyskania danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz usunięcia (tylko w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki). Dostęp do danych jest możliwy w Bibliotece Publicznej w Stawigudzie i Filiach Bibliotecznych w: Bartągu i Gryźlinach.
W sprawach spornych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2015 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 1451
14 kwietnia 2020 14:46 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
10 maja 2019 09:57 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
10 maja 2019 09:57 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany