Azbest

 

USUWAMY AZBEST –   KAMPANIA 2018

 

Gmina Stawiguda kolejny już raz zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na dofinansowanie działań związanych z bezpiecznym usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Osoby chcące pozbyć się wyrobów zawierających azbest z swoich nieruchomości w 2018 roku powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 28 lutego br. stosowny wniosek wraz z załącznikami.  

Dofinansowanie można uzyskać na następujące działania:

 1. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na terenie nieruchomości (luz).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Stawiguda wystąpi do WFOŚiGW w Olsztynie o przyznanie dotacji. Wyboru wykonawcy prac związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przedsięwzięcia będą współfinansowane następująco:

 • 84% kosztów pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • 6% kosztów pochodzących ze środków Gminy Stawiguda,
 • 10% kosztów przedsięwzięcia pokrywa wnioskodawca nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem.

Regulamin udzielenia dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.pl/, zakładka Gospodarka odpadami, podzakładka Azbest lub w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30

Wzór wniosku dostępny jest  >>tutaj<< 

 Usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Stawiguda w roku 2017


Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda w roku 2017. Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 15.719,01 m2 (tj.: 172,909 Mg) wyrobów azbestowych z 51 nieruchomości.

Do pobrania:
Sprawozdanie z realizacji zadania w roku 2017.

 

 

 

 Usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Stawiguda w roku 2016

 

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest

 

Akcja była realizowana w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”, które było  dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

 

Zadanie polegało na:

 

 • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
 • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

 Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 2915 m2 (tj.: 50,158 Mg) wyrobów azbestowych z 25 nieruchomości.

 

Do pobrania:

 

 

            

 

 

 

 


 Usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest

 

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest. Akcja była realizowana w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”, które było  dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Zadanie polegało na:

 • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
 • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 2.143,73 m2 (tj.: 23,581 Mg) wyrobów azbestowych z 10 nieruchomości.

Do pobrania:

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 953
31 stycznia 2018 12:10 Paweł Chmielewski - Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2018 12:10 Paweł Chmielewski - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2018 12:55 Paweł Chmielewski - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany