Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zajmuje się firma REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Olsztynie 10-522 ul. Partyzantów 3.

Dane kontaktowe firmy: tel. 89 544-98-44 e-mail: olsztyn@remondis.pl

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Stawiguda przekazywane są przez firmę odbierającą odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul.  Lubelskiej 53 10-410 Olsztyn.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia przez gminę oraz osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu (…) określane są w corocznej Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (zakładka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie).

Uprzejmie informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda. PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 900 – 1100 i 1700 – 1900 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku - zabudowa wielorodzinna
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku
 


 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku.

 2018-12-21

 
Urząd Gminy Stawiguda informuje, że we wrześniu br. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.

21.09.2018 r. (piątek):

 • SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj, Pluski, Rybaki, Stawiguda, Wymój

26.09.2018 r. (środa):

 • SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy, Kręsk, Ruś, Tomaszkowo


Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. 

Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne, opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania w/w odpadów pod jednym z numerów telefonów do dnia 19.09.2018 r.
 Urząd Gminy tel. 89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-64-77 lub u Sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Odpady prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem.Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości w 2018 roku

Osoby zainteresowane odbiorem odpadów biodegradowalnych „zielonych” sprzed nieruchomości zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Stawiguda stosownego wniosku. Odbiór odpadów odbywać się będzie tylko sprzed zgłoszonych nieruchomości. Odpady „zielone” muszą być gromadzone w specjalnych workach, które można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy lub u sołtysów. Podczas odbioru będą zostawiane nowe worki na wymianę.Więcej informacji możne uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji tel. 89 512-69-31, 89 512-69-30.

Reklamacje związane z odbiorem odpadów należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 89 512-69-41.

 

Termin odbioru*

Miejscowość

11.06.2018 r.

Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty

25.06.2018 r.

09.07.2018 r.

23.07.2018 r.

06.08.2018 r.

20.08.2018 r.

13.06.2018 r.

Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj

27.06.2018 r.

11.07.2018 r.

25.07.2018 r.

08.08.2018 r.

22.08.2018 r.

12.06.2018 r.

Wymój, Pluski, Dorotowo, Majdy, Kręsk

26.06.2018 r.

10.07.2018 r.

24.07.2018 r.

07.08.2018 r.

21.08.2018 r.

  
Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości 
we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 roku

 

Termin odbioru*

Miejscowość

03.09.2018r.

Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty

17.09.2018r.

08.10.2018r.

22.10.2018r.

05.11.2018r.

19.11.2018r.

04.09.2018r.

Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj

18.09.2018r.

09.10.2018r.

23.10.2018r.

06.11.2018r.

20.11.2018r.

05.09.2018r.

Wymój, Pluski, Dorotowo, Majdy, Kręsk

19.09.2018r.

10.10.2018r.

24.10.2018r.

07.11.2018r.

21.11.2018r.

 

* Z przyczyn technicznych odbiór odpadów może przesunąć się o 1-2 dni.

*Prosimy o wystawianie worków do godz. 6.00 rano.

 

Do worków wrzucamy:

 • Liście i trawę
 • Kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów

 

Do worków nie wrzucamy:

 • Resztek żywności.
 • Obierek i resztek owoców i warzyw.
 • Fusów po kawie i herbacie.
 • Łupin orzechów i skorupek jaj.
 • Zepsutej żywotności i resztek mięsa i kości.
 • Popiołu.
 • Odchodów zwierząt.
 • Papierosów i niedopałków papierosów.

 

Uwaga!!! Nie zostaną odebrane worki rozerwane oraz zawierające niewłaściwą frakcję odpadów! Worki muszą być zawiązane!

2018-05-30 Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2018 roku.

 1. Bartąg
 2. Bartążek
 3. Dorotowo
 4. Gągławki
 5. Gryźliny
 6. Jaroty
 7. Majdy Kręsk
 8. Miodówko
 9. Pluski
 10. Ruś
 11. Rybaki
 12. Stawiguda
 13. Tomaszkowo
 14. Wymój
 15. Zezuj
 16. Zielonowo

2018-01-19


Uprzejmie informujemy, że odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zajmuje się firma REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Olsztynie 10-522 ul. Partyzantów 3.

Dane kontaktowe firmy: tel. 89 544-98-44
e-mail: olsztyn@remondis.pl

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Stawiguda, przekazywane są przez firmę odbierającą odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul.  Lubelskiej 53, 10-410 Olsztyn, zajmującym się przetwarzaniem odpadów.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia przez gminę oraz osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu (…) określane są w corocznej Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (zakładka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie).

Uprzejmie informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda.

PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 900 – 1100 i 1700 – 1900 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).

 

 

Do PSZOK-u przyjmowane są bezpłatnie odpady pochodzące z gospodarstw domowych następujących frakcji:

 

 Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Stawiguda:

 • papier,
 • odpady z tworzyw sztucznych i metale
 • szkło
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony*,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne*,
 • odpady zielone
 • zimny popiół

* UWAGA !!!

 

 1. Do PSZOK-u nie są przyjmowane:
  1. odpady komunalne zmieszane.
  2. opony rolnicze, ciężarowe, z pojazdów firmowych – gromadzone są one w stacjach demontażu pojazdów lub warsztatach wulkanizacyjnych, a koszt ich utylizacji ciąży na przedsiębiorcy
  3. odpady budowlane i remontowe pochodzące od firm prowadzących prace budowlane

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 5655
18 maja 2020 09:33 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2020 22:33 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2020 22:32 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany