Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą
Nr XXIII/523/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022”.

 

Z treścią ww. dokumentu wraz z podsumowaniem można zapoznać się w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, w pokoju nr 330, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: bip2.warmia.mazury.pl.

Data dodania: 2.02.2017

 I N F O R M A C JA

 

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwrócił się z czwartą prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022.

W związku z powyższym informuję, że projekt dokumentu wraz z załączeniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda www.stawiguda.bip.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami, podzakładce: Plan gospodarki odpadami dla Woj. Warm.-Maz. na lata 2016 – 2022.

Jednocześnie Wójt Gminy Stawiguda prosi wszystkie zainteresowane osoby o składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski można przesyłać w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: jablonska@stawiguda.pl

 

Załączniki:


 


I N F O R M A C JA

 

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwrócił się z kolejną ponowną prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022.

W związku z powyższym informuję, że projekt dokumentu wraz z załączeniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda www.stawiguda.bip.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami, podzakładce: Plan gospodarki odpadami dla Woj. Warm.-Maz. na lata 2016 – 2022.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Stawiguda prosi wszystkie zainteresowane osoby o składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu w terminie do dnia 13 listopada 2016 r.

Uwagi i wnioski można przesyłać w formie:

 

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: jablonska@stawiguda.pl

Załączniki:

 1. WPGO_2016 11.10.2016
 2. Załącznik 3 Plan inwestycyjny 11.10.2016

 I N F O R M A C JA

 

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwrócił się z prośbą o ponowne zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022.

 

W związku z powyższym informuję, że projekt dokumentu wraz z załączeniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda www.stawiguda.bip.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami, podzakładce: Plan gospodarki odpadami dla Woj. Warm.-Maz. na lata 2016 – 2022.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Stawiguda prosi wszystkie zainteresowane osoby o składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu w terminie do dnia 25 września 2016 r.

 

Uwagi i wnioski można przesyłać w formie:

 

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: jablonska@stawiguda.pl


Załączniki:

 I N F O R M A C JA

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

 1. projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko;
 2. Projekt planu inwestycyjnego stanowiący załącznik do Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

jest wyłożona do wglądu w pokoju 330 oraz 306 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego www.bip2.warmia.mazury.pl w Zakładce Konsultacje społeczne oraz w Zakładce Ochrona Środowiska, podzakładce: Dokumenty strategiczne.

Wójt Gminy Stawiguda informuje ponadto, że projekt dokumentu wraz z załączeniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda www.stawiguda.bip.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami, podzakładce: Plan gospodarki odpadami dla Woj. Warm.-Maz. na lata 2016 – 2022.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 roku 
w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
 • ustnie do protokołu w pokoju nr 330 oraz 306 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach 8:00-15:00,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail : dos@warmia.mazury.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Załączniki:

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2016 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 2000
02 lutego 2017 08:08 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2016 13:32 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2016 13:27 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany