Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Stawiguda, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  1. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  3. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjno-Administracyjny, pokój 18, tel. 89-51 26 475

 

Księga rejestrowa - Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda

 

Księga rejestrowa - Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2013 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 4299
31 października 2018 15:10 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
31 października 2018 15:01 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2013 11:44 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany