Informacje dotyczące głosowania

 
 
 
INFORMACJA
 
W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. urzędnik wyborczy pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14:15 – 16:15
Zgłoszenia kontaktu z urzędnikiem prosimy kierować poprzez Sekretariat Urzędu Gminy Stawiguda (89) 512-64-75.
 

 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 


 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 


 

 

 
 

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Załącznik do zgłoszenia - Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej

UWAGA

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy (najpóźniej do 13 września 2019 r., godz. 14:15).

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

 


  


 
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2019 23:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 986
02 października 2019 12:00 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
02 października 2019 11:59 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
02 października 2019 11:58 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany