Wybory samorządowe 2018

 2018-11-14
 2018-10-29
2018-10-17


2018-10-15
 2018-10-152018-10-08


 
2018-10-05
 

 
2018-10-05
 2018-10-03
2018-10-02


2018-10-02Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

2018-09-26Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych

2018-09-26INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie
 z dnia 24 września 2018r.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Stawigudzie  informuje, że od dnia 24.09.2018r dyżury komisji będą pełnione w godzinach pracy Urzędu Gminy Stawiguda tj. poniedziałki w godzinach 8:00-17:00, wtorki-czwartki  w godzinach 7:15-15:15, piątki w godzinach 7:15-14:15

 


        Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

                                                                                                                      /-/ Ewa Sobczak-Piwcewicz

 2018-09-26


 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 24 września 2018 r.

2018-09-24

 


 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

2018-09-19

 


 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji list kandydatów na radnych Gminy Stawiguda oraz kandydatów na wójta Gminy Stawiguda zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

2018-09-13


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE  z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych

 2018-09-07 


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.


Publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw oznacza, że od 14 sierpnia 2018 r. można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu.
Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, na której znajdują się między innymi wzory dokumentów umożliwiające tworzenie komitetów wyborczych, dostępna jest pod adresem:http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

Wizualizacja wyborów samorządowych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory2018.pkw.gov.pl/ 

Kontakt w sprawie organizacji wyborów:
telefon: 89 512 68 35
faks: 89 512 69 10
e-mail: korwek@stawiguda.pl

Kontakt w sprawie spisu wyborców:
telefon: 89 512 61 65
e-mail: usc@stawiguda.pl


 

1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2. Uchwała Nr XXXV/367/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Stawiguda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

3. Uchwała Nr XXXV/368/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

4. Uchwała nr XL/404/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/368/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

5. Rejestr wyborców

6. Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda o okręgach, liczbie radnych i siedzibie TKW

8. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

9. Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni

 10. Zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy

11. zgłoszenie kandydatów na wójta
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda z dnia 27 sierpnia 2018 roku Podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie w wyborach do Rady Gminy Stawiguda zarządzonych na dzień 21 października 2018 rRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2018 16:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 7083
14 listopada 2018 13:38 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2018 13:37 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2018 13:35 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany