Referendum

1. Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 09 maja 2012r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich podmiotów uczestniczących w kampanii związanej z referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Stawiguda, zarządzonego na dzień 17 czerwca 2012 r.

 

2. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych.

 

3. Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

5. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie o składzie Gminnej Komisji do spraw Referendum w Stawigudzie.

 

6. Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 maja 2012 r. o składach obwodowych Komisji do spraw Referendum.

 

7. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Stawiguda z dnia  4 czerwca 2012r. w sprawie: ustanowienia operatorów obsługi teleinformatycznej obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 17 czerwca 2012r.

 

8. Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji do spraw Referendum w Stawigudzie.

 

9. Informacja o składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1.

 

10. Informacja o składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2.

 

11. Informacja o składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3.

 

12. Informacja o składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 684
25 stycznia 2018 10:41 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
25 stycznia 2018 10:39 (Paweł Chmielewski) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany