Informacje ogólne

INFORMACJE O STANIE CZYSTOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

 2018-01-19


 

Opłaty:

Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Opłatę skarbową; opłatę za zajęcie pasa drogowego; za dostawę wody i odbiór ścieków należy uiszczać na konto:

Gmina Stawiguda
11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10
nr
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Pliki do pobrania:

1. wniosek o warunki wod-kan wniosek o wydanie warunków wod-kan

2. wniosek o podpisanie umowy wniosek o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

3. wniosek na zajęcie pasa wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urzadzeń

4. wniosek za umieszczenie urządz wniosek o wydanie zezwolenia za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

5. wniosek o odbiór wod-kan wniosek o dokonanie odbioru wod-kan

6. wniosek o uzgodnienie projektu wniosek o uzgodnienie projektu umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2017 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 2479
19 stycznia 2018 11:30 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
19 stycznia 2018 11:23 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
19 stycznia 2018 11:22 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany