Najczęście zadawane pytania

 

Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
Osoby segregujące odpady płacą mniej od tych, które ich nie sortują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz odpadów zgodnie z tą zasadą. Co więcej, nie można jedynie zadeklarować sortowania, a potem i tak wyrzucać wszystkiego jednego kosza. W takim przypadku firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, za co trzeba zapłacić wyższą stawkę.

 

Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?
Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników (worków) na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić. Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać: odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin, elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych.

 

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie powinno się myć opakowań. Mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

 

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelki i słoików?
Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

 

Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania odpadów?
Gmina Stawiguda stosuje system segregacji oparty o 5 frakcji odpadów:

-        papier i makulatura (worek niebieski)

-        tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)

-        opakowania szklane (worek zielony)

-        odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy)

-        popiół (worek szary)

 

Odpady z papieru i tworzyw sztucznych powinno się zgnieść przed wrzuceniem do worka.
Odpady ze szkła powinno się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

Do worka niebieskiego przeznaczonego na papier i makulaturę:

  1. A.      należy wrzucać m.in.:

-        gazety, książki, zeszyty

-        papier szkolny i biurowy, papier pakowy

-        torby i worki papierowe

-        tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów (np.; pojemniki na jajka)

  1. B.      nie należy wrzucać m.in.:

-        zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny

-        mokrego papieru

-        opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin

-        tapet

-        pieluch jednorazowych

-        artykułów wykonanych z połączenia z innymi materiałami (np. opakowania po mleku, sokach, napojach)

 

Do worka zielonego przeznaczonego na szkło:

  1. A.      należy wrzucać m.in.

-        butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

-        szklane butelki białe i kolorowe bez nakrętek po napojach alkoholowych,

-        szklane opakowanie po kosmetykach bez nakrętek,

  1. B.      nie należy wrzucać m.in.:

-        szkła tłuczonego np. luster, witraży

-        szkła zbrojonego

-        szyb okiennych

-        szyb samochodowych

-        fajansu i porcelany

-        szkła nietłukącego się żaroodpornego

-        świetlówek, zużytych żarówek

-        Szkła gastronomicznego np. misek, szklanych talerzy, figurek

-        doniczek, ceramiki,

-        zniczy

-        reflektorów

-        termometrów, strzykawek

-        monitorów, lamp telewizyjnych

 

Do worka żółtego przeznaczonego na tworzywa sztuczne i metale:

  1. A.      należy wrzucać m.in.:

-        opakowania po mleku, sokach i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe

-        opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)

-        opakowania po produktach spożywczych (np. jogurtach, serkach)

-        plastikowe zakrętki

-        plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie

-        plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

-        drobny styropian opakowaniowy

-        puszki stalowe i aluminiowe po napojach, sokach, konserwach

-        puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)

-        złom żelazny i metale kolorowe

-        metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników

-        folia aluminiowa

-        kartoniki po mleku i napojach.

  1. B.      nie należy wrzucać m.in.:

-        tworzyw piankowych

-        opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach

-        worków i pojemników po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin

-        wyrobów PCV (np.: wykładzin, płytek)

-        ubrań, butów, zabawek

-        pieluch jednorazowych

-        strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych

-        odpadów budowlanych i rozbiórkowych

-        zużytych baterii i akumulatorów

-        zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lokówkę?
Sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe można przez cały rok dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Stawiguda przy ulicy Torfowej.

Ponadto corocznie Gmina organizuje objazdowe (od domu do domu) zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Terminy planowanych zbiórek można sprawdzić na naszej stronie internetowej w zakładce harmonogramy odbioru odpadów.

 

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np.: z zepsutymi wózkami dziecięcymi, rowerami?
Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, rowery należy traktować jak odpady wielogabarytowe i oddawać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub podczas corocznych objazdowych (od domu do domu) zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Mniejsze śmieci tego typu, np.: zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

 

Co zrobić w odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, zużytymi oponami, elektroodpadami (urządzenia elektroniczne i elektryczne, sprzęt RTV/AGD, komputery, telefony itp.)?
Wymienione odpady można przez cały rok dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Stawiguda przy ulicy Torfowej.

Do PSZOK-u przyjmowane są tylko zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych należących do osób fizycznych. Inne opony tj.: rolnicze, ciężarowe, z pojazdów firmowych gromadzone są w stacjach demontażu pojazdów lub warsztatach wulkanizacyjnych – koszt ich utylizacji ciąży na przedsiębiorcy.

Zużyte urządzenie elektroniczne i elektryczne można również przekazać nieodpłatnie do punktów zbieranie zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.

 

Co zrobić z zużytymi bateriami?
Zużytych baterii nie można wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych. Należy je wrzucić do oddzielnych, specjalnych pojemników znajdujących się w większości urzędów, szkół, sklepów, itp.

 

Gdzie dostarczyć przeterminowane leki?
Przeterminowane leki należy wrzucić do oddzielnych, specjalnych pojemników na leki znajdujących się z punktach aptecznych w gminie. Przeterminowanych leków nie można wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych

 

Co się dzieje z odpadami pochodzącymi z terenu Gminy Stawiguda?
Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców gminy trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, gdzie zostają poddane procesom unieszkodliwienia.

 

Co mogę zrobić z odpadami budowlanymi i remontowymi?
Odpady budowlane i remontowe pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Stawiguda przy ulicy Torfowej. (PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm prowadzących prace budowlane).

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

 

Co mogę zrobić z odpadami zielonymi tj.: liście, trawa, gałęzie?
Odpady zielone należy zbierać w workach koloru brązowego odbieranych sprzed nieruchomości lub dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Stawiguda przy ulicy Torfowej.

Do odpadów zielonych nie można wrzucać: kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, popiołu z węgla kamiennego.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2017 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 1187
18 czerwca 2019 11:54 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
18 czerwca 2019 11:51 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
18 czerwca 2019 11:49 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany